Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Croeso i'n gwefan

Ein nod yw sicrhau fod Ysgol Llanbedrog yn ysgol hapus, ddiogel a gweithgar sydd yn darparu’r sylfaen orau bosibl i bob plentyn gan sicrhau bod yn derbyn profiadau difyr a gwerthfawr fydd yn aros yn y cof.

Credwn mewn pwysigrwydd adnabod anghenion unigolion, gan ymateb yn gynnar i unrhyw broblem a gyfyd. Rydym am i bob plentyn sydd yn yr ysgol ddatblygu yn unigolion cyfrifol a hyderus sydd yn falch ohonynt eu hunain ac o’u cymuned ddwyieithog.

CalendrNewyddion

19/01/18 Ymarfer Cylchol Noddedig
... mwy

15/12/17 Diwrnod Siwmperi Nadolig
... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Newyddion Da

Llongyfarchiadau i'r plant sydd wedi derbyn Newyddion Da yr wythnos hon am eu gwaith a'u hymderch arbennig.

plant

Twitter

 

Hysbysfwrdd

 

Mwynhewch y gwyliau!

 

Edrychwn ymlaen i weld pawb yn ôl dydd Mawrth, Tachwedd y 1af!


Bookmark and Share

© 2018 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd