Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Croeso i'n gwefan

Ein nod yw sicrhau fod Ysgol Llanbedrog yn ysgol hapus, ddiogel a gweithgar sydd yn darparu’r sylfaen orau bosibl i bob plentyn gan sicrhau bod yn derbyn profiadau difyr a gwerthfawr fydd yn aros yn y cof.

Credwn mewn pwysigrwydd adnabod anghenion unigolion, gan ymateb yn gynnar i unrhyw broblem a gyfyd. Rydym am i bob plentyn sydd yn yr ysgol ddatblygu yn unigolion cyfrifol a hyderus sydd yn falch ohonynt eu hunain ac o’u cymuned ddwyieithog.

CalendrNewyddion

04/07/18 Pêl droed a Rownderi
Twrnament pêl droed a rownderi yn Ysgol Edern ... mwy

03/07/18 Aberdaron
Diolch Mared, Catrin, Lily ac Alex am brofiadau difyr ac hwyliog ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Newyddion Da

Llongyfarchiadau i'r plant sydd wedi derbyn Newyddion Da yr wythnos hon am eu gwaith a'u hymdrech arbennig.

plant

Twitter

 

Hysbysfwrdd

 

Edrychwn ymlaen i weld pawb yn ôl dydd Mawrth, Ebrill y 10fed!


Bookmark and Share

© 2018 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd