Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Pwy Ydi Pwy?

Pennaeth Mrs Manon Haf Owen
   
Athrawes blwyddyn 5 a 6 Mrs Manon Haf Owen
Athrawes Blwyddyn 3 a 4 Mrs Gwyneth Lloyd Jones
Athrawes Blwyddyn 1 a 2 Miss Catrin Elain Evans
Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Sian Angharad Elfryn
Cymhorthydd Dysgu Mrs Lyn Davies
Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen  Mrs Mair Jones
Cymhorthydd ADY Miss Eleri Haf Williams
Cymhorthydd ADY Mrs Paula Clark Owen
Cymhorthydd ADY Mrs Llinos Moore
   
Cogyddes Mrs Susan Pritchard
Goruwchwylwraig Brecwast a Cinio Ms Iona Squires
Goruwchwylwraig Cinio                  Mrs Rosemary Roberts
Clerc arian cinio Mrs Susan Pritchard
Glanhawr Mr Chris Pritchard

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2019 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd