Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Pwy Ydi Pwy?

Pennaeth Mrs Manon Haf Owen
   
Athrawes blwyddyn 5 a 6 Mrs Manon Haf Owen
Athrawes Blwyddyn 3 a 4 Mrs Gwyneth Lloyd Jones
Athrawes Blwyddyn 1 a 2 Miss Catrin Elain Evans
Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Sian Angharad Elfryn
Cymhorthydd Dysgu Mrs Lyn Davies
Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen  Mrs Mair Jones
Cymhorthydd AAA Miss Eleri Haf Williams
Cymhorthydd AAA Mrs Paula Clark Owen
Cymhorthydd AAA Mrs Llinos Moore
Cymhorthydd AAA Miss Sioned Manion
   
Cogyddes Mrs Susan Pritchard
Goruwchwylwraig Brecwast a Cinio Ms Iona Squires
Goruwchwylwraig Cinio                  Mrs Rosemary Roberts
Clerc arian cinio Mrs Mair Jones
Glanhawr Mr Chris Pritchard

 

Bookmark and Share

© 2018 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd