Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Tymhorau

2017 - 2018

Tymor:

Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Haf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018
 
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, 4 Medi, 2017.


Gwyliau:

Hanner Tymor 30 Hydref – 3 Tachwedd 2017
Gwyliau’r Nadolig 25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018
Hanner Tymor 12 - 16 Chwefror 2018
Gwyliau’r Pasg 26 Mawrth - 6 Ebrill 2018
Calan Mai 7 Mai 201
Hanner Tymor 28 Mai – 1 Mehefin 2018
Gwyliau’r Haf 23 Gorffennaf - 31 Awst 2018
   
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon, a dydd Mawrth, 4 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).

 

Bookmark and Share

© 2018 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd