Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Tymhorau

2018 - 2019

Tymor:

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Haf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019
 
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.

Gwyliau:

Hanner Tymor 29 Hydref – 2 Tachwedd 2018
Gwyliau’r Nadolig 24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019
Hanner Tymor 25 Chwefror - 1 Mawrth 2019
Gwyliau’r Pasg 15 - 26 Ebrill 2019
Calan Mai 6 Mai 2019
Hanner Tymor 27 - 31 Mai 2019
Gwyliau’r Haf 23 Gorffennaf - 30 Awst 2019
   
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. Cysylltwch â’ch ysgol
leol am wybodaeth.

 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2019 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd