News School Children Parents Community Sponsors

The Community

English translation coming soon...

Cyd-weithiwn yn agos iawn gyda’r gymuned leol. Croesawn ymwelwyr o’r gymuned i’r ysgol yn rheolaidd, i gefnogi’r gwaith a wneir yn y dosbarthiadau. Manteisiwn ar bob cyfle i fynd â’r disgyblion ar ymweliadau pell ac agos er mwyn datblygu eu hadnabyddiaeth o’u milltir sgwâr a’r byd mawr ehangach!

Bookmark and Share

Privacy Notice
© 2020 - Ysgol Llanbedrog ~ Website by Delwedd