Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Y Gymuned

Cyd-weithiwn yn agos iawn gyda’r gymuned leol. Croesawn ymwelwyr o’r gymuned i’r ysgol yn rheolaidd, i gefnogi’r gwaith a wneir yn y dosbarthiadau. Manteisiwn ar bob cyfle i fynd â’r disgyblion ar ymweliadau pell ac agos er mwyn datblygu eu hadnabyddiaeth o’u milltir sgwâr a’r byd mawr ehangach!

 

Yn yr Adran Yma:

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2020 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd