Cyngor Ysgol

Manylion yn fuan...

Manylion yn fuan...

 

14/12/18 Diwrnod Siwmperi Nadolig

Llwyddwyd i godi £55 tuag at Achub y Plant.


23/11/18 Bocsys Nadolig T4U

children49 o focsys Nadolig yn barod i ddod a chyffro i blant bach Romania. Diolch i’r plant a ddaeth a bocs i’r ysgol. Cliciwch yma i weld y fideo.


16/11/18 Plant Mewn Angen

childrenLlwyddwyd i godi £150 i Blant Mewn Angen heddiw. Diolch am eich cefnogaeth! Cliciwch yma am fwy o luniau. Cliciwch yma am fwy o luniau.


05/11/18 Pawen Lawen

childrenPawennau llawen Ysgol Llanbedrog yn helpu ymgyrch Aled Hughes. Cliciwch yma i weld y fideo.


09/10/18 Cyflwyniad Cyngor Ysgol 2017-18

Cyflwyniad Cyngor YsgolAm fwy o fanylion - cliciwch yma


08/10/18 Logo Cyngor Ysgol

childrenY logo Cyngor Ysgol buddugol. Llongyfarchiadau!


29/09/18 Macmillan

childrenDiolch am eich cefnogaeth bore 'ma. Llwyddwyd i godi £220 tuag at Macmillan rhwng ein bore coffi a chasgliadau Flipside a Londis Llanbedrog. Gwych! Cliciwch yma am fwy o luniau.


14/06/18 Diwrnod Cacennau

childrenCasglwyd £67.20 tuag at elusen Alzheimer's Society! Diolch am eich cefnogaeth! Cliciwch yma am fwy o luniau.


15/12/17 Diwrnod Siwmperi Nadolig

children


17/11/17 Plant Mewn Angen

childrenDiwrnod gwych yn codi arian at apêl Plant mewn Angen. Llwyddwyd i godi £159. Diolch am gefnogi.Pleser oedd cael croesawu Aled Hughes a Pydsi i'r ysgol heddiw. Pob lwc i Aled fydd yn gorffen ei daith feicio ym Mangor p'nawn 'ma. Cliciwch yma am fwy o luniau.


17/11/17 Bocsys Nadolig T4U

children38 o focsys Nadolig yn barod i ddod a chyffro i blant yn Nwyrain Ewrop. Diolch i'r disgyblion a ddaeth a bocs i'r ysgol. Cliciwch yma am fwy o luniau.


28/09/17 MacMillan

childrenDiolch am eich cefnogaeth bore 'ma! Bore coffi llwyddiannus iawn. Casglwyd £201.78 tuag at Macmillan. Gwych!


07/04/17 Banc Bwyd Pwllheli

childrenMae'r bwyd bellach ar ei ffordd i'r banc ym Mhwllheli, gyda Millie a'i mham a fydd yn gwirfoddoli yno ddwy waith yr wythnos. Da iawn Millie am gael syniad mor wych i helpu eraill. Diolch i bawb am gefnogi.


05/04/17 Banc Bwyd Pwllheli

childrenDiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi'r Banc Bwyd. Mae dal cyfle i chi gyfrannu cyn i'r bwyd gael ei gludo i Bwllheli fore Gwener. Diolch eto!


24/03/17 Trwynau Coch

children Diwrnod gwallgof gyda'r plant yn gwisgo welingtons a gwalltiau gwirion i'r ysgol i godi arian tuag at Comic Relief. Bu'r cyngor ysgol yn brysur yn gwerthu trwynau coch ar y stondin. Diolch am eich cefnogaeth. Cliciwch yma am fwy o luniau.


02/03/17 Diwrnod y Llyfr

childrenDiwrnod llawn hwyl a sbri yn yr ysgol heddiw wrth ddathlu Diwrnod y Llyfr. Y Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn gwerthu llyfrau ail law ar y stondin, a'r ysgol gyfan yn modelu eu gwisgodd gwerth chweil ar y 'catwalk'. Diolch am y llyfrau ail law. Cliciwch yma am fwy o luniau.


16/02/17 Cyngor Ysgol

childrenHoffai'r Cyngor Ysgol ddiolch i Mrs Angela Russell am y rhoddion o dlysau llechi hyfryd i aelodau'r Cyngor Ysgol, rhoddion i'w trysori am byth! Cliciwch yma am fwy o luniau.16/12/16 Diwrnod Siwmperi Nadolig

childrenTalodd y plant £1 i ddod i’r ysgol yn eu siwmperi Nadolig heddiw er mwyn codi arian tuag at Achub y Plant.28/11/16 Bocsys Nadolig 2016

childrenMae'r plant wedi bod yn brysur yn llenwi 33 o focsys nadolig er mwyn cefnogi elusen T4U. Mae'r bocsys yn cael eu cludo yr holl ffordd i Ddwyrain Ewrop i sicrhau fod pob plentyn yn cael nadolig llawen! Diolch i'r plant a ddaeth a bocs i'r ysgol.


18/07/16 Plant Mewn Angen

childrenCafodd y plant ddiwrnod llawn hwyl yn eu pyjamas heddiw a bu'r Cyngor Ysgol yn brysur yn gwerthu cacennau ar eu stondin amser chwarae. Llwyddwyd i godi £101 at apel Plant Mewn Angen. Diolch i bawb am gefnogi. Cliciwch yma am fwy o luniau. Cliciwch yma am fwy o luniau.


 

Am wybodaeth gefndirol am beth yw Cyngor Ysgol plis - cliclwch yma

 

 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd