Staff

Pennaeth Mrs Manon Haf Owen
Dirprwy Bennaeth Mrs Gwyneth Lloyd Jones
   
Athrawes blwyddyn 5 a 6 Mrs Manon Haf Owen
Athrawes Blwyddyn 3 a 4 Mrs Gwyneth Lloyd Jones
Athrawes Blwyddyn 1 a 2 Mrs Catrin Elain Hall
Athrawes Meithrin a Derbyn Mrs Sian Angharad Elfryn
Cymhorthydd Mrs Lyn Davies
Cymhorthydd Mrs Mair Jones
Cymhorthydd Miss Eleri Haf Williams
Cymhorthydd Mrs Llinos Moore
Cymhorthydd Mrs Emma Marie Evans
   
Cogyddes Mrs Susan Pritchard
Goruwchwylwraig Brecwast a Cinio Ms Iona Squires
Goruwchwylwraig Cinio                  Mrs Rosemary Roberts
Clerc arian cinio Mrs Elen Wyn Jones
Glanhawr Mr Chris Pritchard

Budd i Bawb - Hybu Busnesau Lleol

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd