Dosbarthiadau

Y Winllan

Blwyddyn Meithrin a Derbyn

Mrs Sian Angharad Elfryn /
Miss Sera Cadwaladr Jones
Cymorthydd: Mrs Mair Jones

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Llun a Dydd Iau
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener
Thema’r dosbarth: Cynefin

Carreg y Defaid

Blwyddyn 1 a 2

Mrs Catrin Elain Hall
Cymorthydd: Mrs Llinos Enlli Moore, Mrs Lyn Davies

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Llun a Dydd Iau
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener

Ty’n Tywyn

Blwyddyn 3 a 4

Mrs Gwyneth Lloyd Jones
Cymorthydd:
Gwybodaeth yn fuan

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth a Dydd Gwener
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener
Thema’r dosbarth: Cynefin

Tir y Cwmwd

Blwyddyn 5 a 6

Mrs Manon Haf Owen
Cymorthydd: Miss Eleri Haf Williams

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Llun a Dydd Gwener
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener
Thema’r dosbarth: Cynefin


 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2022 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd