Newyddion

12.05.22

Wythnos 5 Ffordd at Les

Wythnos 5 Ffordd at Les

  • 5-ffordd-at-les

07.03.22

Diwrnod gwisgo melyn a glas

  • 140322-llun-sm

08.02.22

Ymweliad y Bad Achub i'r Urdd

  • lluniau Ymweliad y Bad Achub i'r Urdd

22.12.21

Neges Nadolig

Diolch i bawb am bob cefnogaeth dros y tymor. Mae wedi bod yn braf gallu cael pawb yn ol yn yr ysgol ers Rhagfyr 10fed, i dreuluio'r wythnos a hanner olaf hefo'n gilydd yn ein swigod dosbarth, yn dilyn ein achosion Covid.

Dyma anrheg bychan i chi gan y plant, oherwydd ein bod wedi methu cael cyngerdd Nadolig eto eleni. (Os na allwch agor yr atodiad, mae yn y Dosbarthiadau Google ar Hwb hefyd).
Dof i gysylltiad ddechrau'r tymor (6-7/1/22), gan obeithio y bydd pawb yn ol yn yr ysgol ar y 10fed.

O.N Diolch Anti Susan am ginio Nadolig blasus a pharti Nadolig gwerth chweil. Rydan ni'n lwcus iawn yn dy gael, cogyddes werth chweil!


02.11.21

Addysg Gorfforol - 1/11/21- 22/12/21

Cyfnod Sylfaen (M, D,Blwyddyn 1 a 2 ) Dydd Llun- Ioga hefo Llifo'n Llawen (dillad addysg gorfforol - tu mewn) Dydd Iau- Sgiliau Pel - (dillad addysg gorfforol ac esgidiau chwaraeon- tu allan)

Blwyddyn 3a4 Dydd Mercher- Ffitrwydd gyda Bev a Magi o Byw yn Iach (dillad addysg gorfforol ac esgidiau chwaraeon- tu allan) Dydd Gwener- Gymnasteg, Canolfan Hamdden Dwyfor (dillad addysg gorfforol - tu mewn)

Blwyddyn 5a6 Dydd Llun- Sgiliau pel droed a pel rwyd (dillad addysg gorfforol ac esgidiau chwaraeon- tu allan) Dydd Gwener- Nofio, Canolfan Hamdden Dwyfor (gwisg nofio, gogyls- pwll nofio!)

(Dod i'r ysgol mewn gwisg ysgol a newid cyn ac ar ol y wers.)


04.10.21

Addysg Gorfforol Tymor yr Hydref 2021

Blwyddyn Derbyn, 1 a 2- dydd Llun a Dydd Gwener Blwyddyn 3a4 - dydd Mercher a dydd Gwener Blwyddyn 5a6- dydd Mawrth a dydd Gwener

Gan fod y plant yn gallu dod a bagiau i'r ysgol erbyn hyn, disgwylir i bawb i ddod i'r ysgol yn eu dillad ysgol a newid i ddillad chwraeon yn yr ysgol. Mae hyn yn dysgu sgiliau hylendid a hunanofal.

Dylai plant Meithrin ddod i'r ysgol mewn esgidiau chwaraeon ar ddydd Llun a Gwener. Does dim angen iddyn nhw newid gwisg.


07.07.21

#Haf o Hwyl

Rhestr o weithgareddau Har ar gyfer plant a phobl ifanc Gwynedd

 https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Hwb-teuluoedd/Haf-o-hwyl.aspx

 


 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2022 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd