Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Adroddiad Estyn

Arolygwyd Ysgol Llanbedrog gan Estyn ym mis Mai 2014.

Diben arolygu yw nodi nodweddion da a diffygion mewn ysgolion er mwyn iddynt wella ansawdd yr addysg a gynigir a chodi’r safonau a gyflawnir gan eu disgyblion.

Cliciwch yma i weld ein Hadroddiad Arolygiad Mai 2014 gan Estyn.

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2020 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd