Yr Urdd - Cangen Cwmwd

29/09/2015 Clwb Cadw’n Heini

genethodMae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wrthi yn brysur yn cadw yn heini yn y clwb ar ôl ysgol. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau gyda phawb yn chwys domen ac yn wen o glust i glust ar ddiwedd bob sesiwn!
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


28/09/2015 Clwb Coginio

genethodMae ein clwb coginio yn parhau i fod yn boblogaidd iawn gyda phawb yn mwynhau creu bwydydd blasus a maethlon. Roedd pawb wrth eu boddau yn gwneud pitsa llysiau lliwgar a chrymbl afal blasus.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2022 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd