Llywodraethwyr

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2021-2022

Llywodraethwr Cynrychioli
   
Alaw Ceris (Cadeirydd) Rhieni
Miriam Grant (Is-gadeirydd) Rhieni
Emily Young Rhieni
Andrew Parry Cyfetholedig
James Evans Cyfetholedig
Ian Goronwy Williams Awdurdod Lleol
Angela Russell (Cynghorydd) Awdurdod Lleol
Gwenllian Hughes Cyngor Cymuned
Gwyneth Lloyd Jones Athrawon
Manon Haf Owen Pennaeth
Iwan Hughes Clerc

Llywodraethwr Dynodedig ADYaCh Miriam Grant
Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Diogelwch/Cyngor Ysgol Angela Russell


Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant Emily Young
Llywodraethwr Dynodedig Cydraddoldeb/Siarter Iaith Ian Williams

Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2022-23 - Crynodeb

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2021-22 - Crynodeb

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2020-21 - Crynodeb

Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2019-20 - Crynodeb

Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2018-19 - Crynodeb

Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2017-18 - Crynodeb


Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd