Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Llywodraethwyr

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2017-18

Llywodraethwr Cynrychioli
   
Mr James Evans (Cadeirydd) Cyfethol
Mr Ian Goronwy Williams (Is-Gadeirydd) AALl
Mr Carwyn Evans Rhieni
Ms Helen Whitney Rhieni
Ms Alaw Ceris Rhieni
Dr Greta Hughes Cyngor Cymuned
Ms Falmai Squires Cyfetholedig
Cyng. Angela Russell AALl
Mrs Gwyneth Lloyd Jones Athrawon
Mrs Manon Haf Owen Pennaeth
Mr Iwan Hughes Clerc
Mr James Evans Cadeirydd

Gellir cysylltu â’r Cadeirydd drwy’r ysgol neu drwy’r clerc:
Iwan Hughes, Derlwyn, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU    (01758 740196)      iwan.hughes2@btinternet.com


Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2018-19 - Crynodeb - cliciwch yma


Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2017-18 - Crynodeb - cliciwch yma


Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol - cliciwch yma

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2020 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd