Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Llywodraethwyr

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2020-2021

Llywodraethwr Cynrychioli
   
Alaw Ceris (Cadeirydd) Rhieni
Mr Ian Williams (Is-Gadeirydd) Awdurdod Lleol
Emily Young Rhieni
Miriam Grant Rhieni
Andrew Parry Cyfetholedig
James Evans Cyfetholedig
Angela Russell (Cynghorydd) Awdurdod Lleol
Greta Hughes Cyngor Cymuned
Sian Elfryn Athrawon
Manon Owen Pennaeth
Mr Iwan Hughes Clerc

Llywodraethwr Dynodedig ADYaCh Miriam Grant
Llywodraethwr Dynodedig Iechyd a Diogelwch/Cyngor Ysgol Angela Russell


Llywodraethwr Dynodedig Amddiffyn Plant Emily Young
Llywodraethwr Dynodedig Cydraddoldeb/Siarter Iaith Ian Williams

Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2018-19 - Crynodeb - cliciwch yma


Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2017-18 - Crynodeb - cliciwch yma


Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol - cliciwch yma

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2020 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd