Ty’n Tywyn

Blwyddyn 3 a 4

Mrs Gwyneth Lloyd Jones
Cymorthydd: Mrs Mared Morris Owen

Diwrnod Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth a Dydd Gwener
Diwrnod Dychwelyd Gwaith Cartref: Dydd Mercher
Diwrnod Dychwelyd llyfr darllen: Dydd Gwener
Thema’r dosbarth: Cynefin

 

Cwmwd Crefftus

Daeth Ffion Pwyth Pistyll atom i flwyddyn 3 a 4 i sgwrsio am ei busnes ym Mhwllheli. Cawsom gyngor buddiol a gwerthfawr wrth i ni fynd ati i werthu cynnyrch Cwmwd Crefftus. Bydd cyfle yn fuan i chi brynu ein nwyddau unigryw ar gyfer y Pasg. Syniadau Mawr Cymru

  • tyn-tywyn

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd