Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Cysylltu

Manylion Cyswllt

Pennaeth: Manon Haf Owen

Cyfeiriad: Ysgol Llanbedrog
Ffordd Pedrog
Llanbedrog
Gwynedd
LL53 7NU

Ffôn: (01758) 740631

E-bost:ManonHafOwen@gwynedd.llyw.cymru 

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2020 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd