Staff

Headteacher Mrs Manon Haf Owen
Deputy headteacher Mrs Gwyneth Lloyd Jones
 
Year 5 and 6 Teacher Mrs Manon Haf Owen
Year 3 and 4 Teacher Mrs Gwyneth Lloyd Jones
Year 1 and 2 Teacher Mrs Catrin Elain Hall
Reception and Nursery teacher Mrs Sian Angharad Elfryn
Assistant Mrs Lyn Davies
Assistant Mrs Mair Jones
Assistant Miss Eleri Haf Williams
Assistant Mrs Llinos Moore
Assistant Mrs Emma Marie Evans
   
Cook Mrs Susan Pritchard
Breakfast Club and Lunchtime Supervisor         Ms Iona Squires
Lunchtime Supervisor               Mrs Rosemary Roberts
Dinner Money Clerk Mrs Elen Wyn Jones
Caretaker Mr Chris Pritchard

Budd i Bawb - Hybu Busnesau Lleol

 

sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Privacy Notice
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Website by Delwedd