Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Croeso i'n gwefan

Ein nod yw sicrhau fod Ysgol Llanbedrog yn ysgol hapus, ddiogel a gweithgar sydd yn darparu’r sylfaen orau bosibl i bob plentyn gan sicrhau bod yn derbyn profiadau difyr a gwerthfawr fydd yn aros yn y cof.

Credwn mewn pwysigrwydd adnabod anghenion unigolion, gan ymateb yn gynnar i unrhyw broblem a gyfyd. Rydym am i bob plentyn sydd yn yr ysgol ddatblygu yn unigolion cyfrifol a hyderus sydd yn falch ohonynt eu hunain ac o’u cymuned ddwyieithog.

CalendrNewyddion

16/11/18 Plant Mewn Angen
Llwyddwyd i godi £150 i Blant Mewn Angen heddiw. Diolch am eich cefnogaeth! ... mwy

05/11/18 Pawen Lawen
Pawennau llawen Ysgol Llanbedrog yn helpu ymgyrch Aled Hughes. ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

Newyddion Da

Llongyfarchiadau i'r plant sydd wedi derbyn Newyddion Da yr wythnos hon am eu gwaith a'u hymdrech arbennig.

plant

Twitter

 

Hysbysfwrdd

 

Edrychwn ymlaen i weld pawb yn ôl dydd Mawrth, Ebrill y 10fed!


Bookmark and Share

© 2018 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd