Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Llywodraethwyr

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2016-17

Llywodraethwr Cynrychioli
   
James Evans (Cadeirydd) Cyfetholedig
Ian Williams (Is-gadeirydd) Awdurdod Lleol
Henel Whitney Rhieni
Carwyn Evans Rhieni
Alaw Ceris Rhieni
Falmai Squires Cyfetholedig
Angela Russell (Councilor) Awdurdod Lleol
Greta Hughes Cyngor Cymuned
Gwyneth Jones  Athrawon
Manon Owen Pennaeth
Iwan Hughes Clerc
   

Gellir cysylltu â’r Cadeirydd drwy’r ysgol neu drwy’r clerc
Iwan Hughes, Derlwyn, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7NU    (01758 740196)      iwan.hughes2@btinternet.com

Adroddiad Blynyddol y Llwyodraethwyr i Rieni 2016-17 - Crynodeb - cliciwch yma

Bookmark and Share

© 2018 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd