Croeso i'n gwefan

Ein nod yw sicrhau fod Ysgol Llanbedrog yn ysgol hapus, ddiogel a gweithgar sydd yn darparu’r sylfaen orau bosibl i bob plentyn gan sicrhau bod yn derbyn profiadau difyr a gwerthfawr fydd yn aros yn y cof.

Credwn mewn pwysigrwydd adnabod anghenion unigolion, gan ymateb yn gynnar i unrhyw broblem a gyfyd. Rydym am i bob plentyn sydd yn yr ysgol ddatblygu yn unigolion cyfrifol a hyderus sydd yn falch ohonynt eu hunain ac o’u cymuned ddwyieithog.

 


CalendrNewyddion

12.05.22 Wythnos 5 Ffordd at Les

Wythnos 5 Ffordd at Les

07.03.22 Diwrnod gwisgo melyn a glas
mwy o newyddion...

 


Hysbysfwrdd

 

07.07.21 #Haf o Hwyl

Rhestr o weithgareddau Har ar gyfer plant a phobl ifanc Gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

24.06.21 Hwb Teuluoedd Gwynedd

Y man cyswllt cyntaf i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sydd eisiau gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth yn ymwneud â phlant a theuluoedd. Ewch i edrych

07.10.20 - Darganfod mwy am gyfyngiadau lleol y coronafeirws - cliciwch yma

Gweler arweiniad Cymru o ran y Coronavirus, Mawrth 11, 2020 - cliciwch yma


sponsor logos noddwyr

Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2023 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd