Newyddion Ysgol Plant Rhieni Y Gymuned Noddwyr

Croeso i'n gwefan

Ein nod yw sicrhau fod Ysgol Llanbedrog yn ysgol hapus, ddiogel a gweithgar sydd yn darparu’r sylfaen orau bosibl i bob plentyn gan sicrhau bod yn derbyn profiadau difyr a gwerthfawr fydd yn aros yn y cof.

Credwn mewn pwysigrwydd adnabod anghenion unigolion, gan ymateb yn gynnar i unrhyw broblem a gyfyd. Rydym am i bob plentyn sydd yn yr ysgol ddatblygu yn unigolion cyfrifol a hyderus sydd yn falch ohonynt eu hunain ac o’u cymuned ddwyieithog.

 


CalendrNewyddion

Nadolig Llawen gan Ysgol Llanbedrog!
Nadolig Llawen gan Ysgol Llanbedrog ... mwy

19/12/18 Cinio a Parti Nadolig
Diolch Anti Susan, Anti Iona ac Anti Rose am ginio 'dolig bendigedig heddiw ... mwy

Am fwy o newyddion, cliciwch yma

 


Hysbysfwrdd

 

 

07.10.20 - Darganfod mwy am gyfyngiadau lleol y coronafeirws - cliciwch yma

Gweler arweiniad Cymru o ran y Coronavirus, Mawrth 11, 2020 - cliciwch yma


Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd
© 2021 - Ysgol Llanbedrog ~ Gwefan gan Delwedd